Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DA-11 24-03-2021

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DA-11 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji (projekt P2 wydania 6 z 23.03.2021 r.).

Główne zmiany wprowadzone w polityce DA-11 wynikają z nowelizacji obowiązkowego dokumentu EA-2/17 M:2020 Document on Accreditation for Notification Purposes i dotyczą:

  • stosowania preferowanych norm akredytacyjnych w powiązaniu z określonymi modułami / procedurami oceny zgodności i dodatkowych wymagań akredytacyjnych w ocenie kompetencji jednostek notyfikowanych;
  • specyficznych wymagań dotyczących akredytowanych jednostek notyfikowanych (bezstronność, stosowanie postanowień dokumentów Grup Koordynacyjnych jednostek notyfikowanych;
  • warunków stosowania w ocenie kompetencji jednostek notyfikowanych innych niż preferowane normy akredytacyjne;
  • zasad współpracy jednostki akredytującej i organów autoryzujących/notyfikujących przy udzielaniu akredytacji do celów notyfikacji i nadzorowania udzielonych akredytacji,
  • treści zakresów akredytacji udzielanej do celów notyfikacji;
  • zasad i procesów oceny kompetencji jednostek notyfikowanych w akredytacji i nadzorze, w tym zasad próbkowania w ocenach na miejscu oraz w zakresie obserwacji działań jednostek notyfikowanych realizowanych w ramach określonych modułów / procedur oceny zgodności.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 06.04.2021 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DA-11, projekt wyd. 6.

Powrót