Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DA-11 21-03-2023

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DA-11 "Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji" (projekt P2 wydania 7 z 21.03.2023 r.).

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie DA-11 dotyczą:

  • Trybu postępowania w odniesieniu do udzielania i utrzymywania akredytacji warunkowej do celów notyfikacji (zgodnie z rezolucją  EA nr 2022 (10) 02) - https://european-accreditation.org/publications/ea-inf-17/);
  • Uwzględnienia w obszarze akredytacji do celów notyfikacji jednostek uznanych organizacji strony trzeciej w rozumieniu dyrektywy 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych (PED) oraz  jednostek wyznaczonych  w rozumieniu dyrektywy 2016/797/UE w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej;
  • Kryteriów i zasad obserwacji akredytowanej działalności jednostek notyfikowanych w ocenach realizowanych przez PCA;
  • Redakcji postanowień dokumentu w celu poprawy ich transparentności.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 14.04.2023 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DA-11, projekt wyd. 7.

Powrót