Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DAB-08 18-07-2019

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAB-08 Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary emisji gazów lub pyłów do powietrza ze źródeł stacjonarnych (projekt P1 Wydania 3 z 17.07.2019 r.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą uwzględnienia zmian struktury wymagań normy PN‑EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. W dokumencie uwzględniono również specyficzne wymagania sektorowe dla laboratoriów, wynikające z mających zastosowanie przepisów prawa oraz uszczegółowiono zasady prowadzenia ocen akredytowanych laboratoriów, realizowanych przez PCA w obszarze oceny kompetencji do badań AMS.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 31.07.2019 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl  podając w temacie: DAB-08, projekt wyd. 3.

Powrót