Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DAB-08 24-05-2022

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAB-08 "Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary emisji gazów lub pyłów do powietrza ze źródeł stacjonarnych" (projekt P2 wydania 3 z 24.05.2022 r.).

Główne zmiany wprowadzone w dokumencie DAB-08 wynikają ze zmian wymagań akredytacyjnych określonych w normie akredytacyjnej, tj. PN EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, zmian uregulowań prawnych dotyczących obszaru pomiaru emisji gazów lub pyłów do powietrza ze źródeł stacjonarnych, a także wycofania specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 15675.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 20.06.2022 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAB-08, projekt wyd. 3.

Powrót