Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DAB-11 26-02-2020

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAB-11 Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pobieranie próbek i badania  odpadów (Projekt P1 wydania 2 z dnia 25.02.2020 r.)

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą uwzględnienia zmian struktury wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. W dokumencie uwzględniono również zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów oraz propozycji zgłoszonych przez strony zainteresowane. Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 11.03.2020 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAB-11, projekt wyd. 2.

Powrót