Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DACS-01 29-12-2021

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DACS-01 "Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania" (projekt P2 wydania 10 z 29.12.2021 r.) oraz załącznika nr 1 do DACS-01 (projekt P2 wydania 9 z 29.12.2021 r.).

Zmiany wprowadzone w programie akredytacji DACS-01 wynikają z wdrożenia nowego wydania normy ISO 50003. Norma ISO 50003:2021-05 Energy management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems, nie definiuje już obszarów technicznych. Dlatego zasady formułowania zakresów akredytacji zostały wskazane w przedłożonym do opiniowania projekcie dokumentu DACS-01.  W załączniku nr 1 wskazano dotychczas używane obszary techniczne i dla ułatwienia ich stosowania, przypisane kody IAF/NACE.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 15.01.2022 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DACS-01, projekt wyd. 10.

Powrót