Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DACS-01 28-04-2023

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DACS-01 "Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania" (projekt P2 wydania 12 z 28.04.2023 r.).

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie DACS-01 dotyczą:

  • uszczegółowienia sposobu postępowania w przypadku, gdy w cyklu akredytacji nie zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane obserwacje,
  • doprecyzowania wymagań dotyczących obserwacji dwóch etapów audytu certyfikacji początkowej,
  • usunięcia zapisów dotyczących programu certyfikacji GMP+ w związku z rezygnacją właściciela programu z wymagania dotyczącego akredytacji  tego programu,
  • uaktualnienia załącznika nr 1 do dokumentu – usunięcie zapisów dotyczących programu certyfikacji GMP+,
  • redakcji postanowień dokumentu w celu poprawy ich transparentności.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 19.05.2023 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DACS-01, projekt wyd. 12.

Powrót