Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DAK-07 25-03-2016

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAK-07 Akredytacja jednostek inspekcyjnych – projekt wydania 8 z 24.03.2016 r. oraz projekt formularza FAK-03 Informacja o prowadzonej działalności inspekcyjnej.

W znowelizowanym dokumencie DAK-07 kluczowe zmiany i uzupełnienia dotyczą:

  • zaktualizowania zasad przeprowadzania procesów akredytacji i nadzoru, w tym obserwacji działań inspekcyjnych,
  • wdrożenia zasad udzielania akredytacji warunkowej w odniesieniu do działalności inspekcyjnej prowadzonej zgodnie z przepisami prawa,
  • zastosowania dokumentu ILAC-P15 jako wytycznych do interpretacji normy PN-EN ISO/IEC 17020,
  • wdrożenia obowiązku informowania PCA o prowadzonej działalności inspekcyjnej  (formularz FAK-03),
  • rozszerzenia i uaktualnienia zakresu działalności akredytacyjnej PCA w odniesieniu do wybranych rodzajów i dziedzin inspekcji.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 7.04.2016 r. na adres podając w temacie: DAK-07 projekt wyd. 8.

Powrót