Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DAVG-01 17-05-2024

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAVG-01 "Akredytacja jednostek weryfikujących" (projekt P2 wydania 12 z dnia 16.05.2024 r.).

Główne zmiany wprowadzone w programie akredytacji DAVG-01 obejmują:

  1. Uwzględnienie w postanowieniach programu możliwości akredytacji / rozszerzenia zakresu akredytacji dla programów weryfikacji zarówno w obszarze regulowanym jak i dobrowolnym. Obecnie obowiązujące dyspozycje programu są ograniczone do weryfikacji danych dla celów realizacji dyrektywy 2003/87/WE (wyłącznie obszaru regulowanego).
  2. Zmianę nazewnictwa z "weryfikator GHG" na "jednostka weryfikująca", zgodnie z nazewnictwem wynikającym z normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17029:2020-04.
  3. Rozszerzenie zakresu akredytowanej działalności o nowe programy weryfikacji – weryfikacja wniosków o wydanie gwarancji pochodzenia, weryfikacja planów monitorowania i sprawozdań FuelEU (obszar regulowany), weryfikacja raportów emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie organizacji (CFP, obszar dobrowolny).

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 05.06.2024 r. na adres: podając w temacie: DAVG-01, projekt wyd. 12.

Powrót