Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Raport PCA za rok 2019 25-06-2020

Opublikowaliśmy „Sprawozdanie z realizacji planu działania” za ubiegły rok. Dokument zawiera najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania PCA i sytemu akredytacji oraz kluczowe dane liczbowe.

Raport podsumowuje działalność PCA m.in. w zakresie udzielania akredytacji nowym podmiotom, sprawowania nadzoru nad akredytowanymi podmiotami, wdrażania zmian i harmonizacji wymagań akredytacyjnych, nowelizacji polityk i procedur akredytacji w obszarach regulowanych oraz dobrowolnych, a także współpracy międzynarodowej i realizacji celów informacyjno-promocyjnych oraz szkoleniowych.

To był kolejny bardzo pracowity rok dla Polskiego Centrum Akredytacji, a corocz­ne Sprawozdanie z realizacji planu działania PCA stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania wszystkich najważniejszych obszarów naszej działalności przez pryzmat konkretnych rezultatów i wymiernych korzyści społecznych, ja­kich dostarcza skutecznie funkcjonujący system akredytacji – napisała w swoim liście dyrektor PCA Lucyna Olborska. Ciągłe doskonalenie tego systemu, harmonizacja polskich i międzynarodowych przepisów w zakresie oceny zgodności, a także konsekwentne budowanie zaufa­nia do akredytacji jako najlepszej metody potwierdzania wiarygodności wyników badań, wzorcowań, inspekcji, certyfikowanych usług, wyrobów, kwalifikacji cer­tyfikowanych osób i certyfikowanych systemów zarządzania – to nasze cele stra­tegiczne. Misją PCA jest bowiem wspieranie rozwoju gospodarczego Polski i ochrona in­teresów publicznych, w szczególności – zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. Jestem dumna, że PCA ma swój jakże istotny wkład, a w konsekwencji wpływ na popra­wę jakości życia Polaków.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Sprawozdanie 2019  >>

Powrót