Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Rozszerzenie EA MLA w zakresie PT 27-04-2017

Z zadowoleniem informujemy, że w dniu 26 kwietnia 2017 r. Rada ds. Wielostronnego Porozumienia przy European co-operation for Accreditation (EA MAC) podjęła decyzję o rozszerzeniu zakresu porozumienia EA MLA dla Polskiego Centrum Akredytacji o obszar dotyczący akredytacji organizatorów badań biegłości (PT) w odniesieniu do wymagań normy międzynarodowej ISO/IEC 17043.

EA MAC podjęła również decyzję w sprawie członkostwa innych jednostek akredytujących w tym zakresie, jako pierwszych w Europie. Podstawą takich decyzji były pozytywne wyniki ewaluacji przeprowadzonych w 2016 roku w obszarze akredytacji organizatorów PT. Rygorystyczny system ewaluacji ma na celu przede wszystkim potwierdzenie spełnienia wymagań przez jednostki akredytujące oraz tworzenie zaufania wśród regulatorów i innych podmiotów zainteresowanych wynikami dostarczanymi przez akredytowanych organizatorów badań biegłości.

Rada podjęła również decyzję o utrzymaniu przez PCA statusu członka EA MLA w dotychczasowym zakresie, obejmującym akredytację laboratoriów badawczych (w tym medycznych), wzorcujących, jednostek certyfikujących wyroby, systemy zarządzania i osoby, jednostek inspekcyjnych oraz weryfikatorów GHG.

Powrót