Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Rozszerzenie zakresu IAF MLA dla PCA 09-11-2016

Podczas ostatniego Zgromadzenia Ogólnego International Accreditation Forum (IAF), które odbyło się  w New Delhi, w Indiach (03-04.11.2016) podjęta została decyzja o rozszerzeniu dla Polskiego Centrum Akredytacji zakresu porozumienia o wzajemnym uznawaniu IAF MLA w zakresie akredytacji jednostek certyfikujących osoby, zgodnie z normą ISO/IEC 17024. Decyzja ta była konsekwencją rozszerzenia zakresu porozumienia IAF MLA w zakresie akredytacji jednostek certyfikujących osoby dla European co-operation for Accreditation (IAF Resolution 2016-20).

Decyzją Zgromadzenia Ogólnego IAF, rozszerzony został dla PCA także główny zakres porozumienia w obszarze akredytacji jednostek certyfikujących wyroby zgodnie z normą ISO/IEC 17065, o program GLOBALG.A.P. (IAF Resolution 2016-22).

Podpisanie porozumień o wzajemnym uznawaniu przez krajowe jednostki akredytujące buduje wspólne zaufanie do akredytowanych wyników oceny zgodności, przyczyniając się tym samym do znoszenia barier technicznych w handlu, ułatwiając międzynarodową wymianę towarów i usług, a także eliminując zagrożenia stwarzane przez wyroby dla życia lub zdrowia człowieka oraz dla środowiska.

Porozumienia dostępne są w zakładce Współpraca Międzynarodowa/Porozumienia >>.

Powrót