Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Światowy Dzień Akredytacji 2021 27-05-2021

9 czerwca świętujemy World Accreditation Day – Światowy Dzień Akredytacji, w tym roku pod hasłem:Akredytacja wspiera realizację celów zrównoważonego rozwoju”.

Inicjatywa ma charakter międzynarodowy, a koordynatorami obchodów są ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperatiom i IAF – International Accreditation Forum.

Główną intencją organizatorów WAD jest promocja zagadnień związanych z akredytacją, a w szerszym wymiarze – budowanie zaufania do akredytowanych wyników oceny zgodności. Hasło tegorocznej edycji nawiązuje do istotnej roli, jaką akredytacja – jeden z fundamentów infrastruktury jakości – odgrywa w działaniach, które koncentrują się na odpowiedzialnym i zrównoważonym rozwoju świata.

25 września 2015 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło dokument o kluczowym znaczeniu – „Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. Określonych w niej zostało 17 celów zrównoważonego rozwoju i 169 szczegółowych zadań, które stanowią odpowiedź na globalne wyzwania współczesności. Ludzie, dobrobyt i planeta – to trzy filary zrównoważonego świata, zarazem trzy obszary działań wspieranych przez akredytację.

Akredytacja jako najbardziej obiektywny, transparentny i globalnie uznawany sposób potwierdzenia kompetencji podmiotów, które uczestniczą w procesie oceny zgodności, doskonale wpisuje się w ideę „Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”
– mówi Lucyna Olborska, Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji. Pełna lista tzw. celów zrównoważonego rozwoju wskazuje 17 kluczowych obszarów działań i dotyczy krajów rozwijających się i rozwiniętych. Na liście są obszary takie jak: „dobre zdrowie i jakość życia”, „czysta woda i warunki sanitarne”, „działania w dziedzinie klimatu”, „wzrost gospodarczy i godna praca” czy „innowacyjność, przemysł, infrastruktura”, a działania w każdym z tych obszarów są bardziej wiarygodne, gdy wykorzystuje się akredytowane wyniki oceny zgodności.

Akredytacja zapewnia wsparcie techniczne i operacyjne, kluczowe dla funkcjonowania społeczeństw rozwiniętych i rozwijających się – czytamy w Oświadczeniu Przewodniczącego IAF Xiao Jianhua i Przewodniczącej ILAC Etty Feller. Pomaga też realizować cele strategiczne, w takich obszarach jak: handel transgraniczny, bezpieczeństwo żywności, ochrona zdrowia i środowiska, czy rozwój przemysłowy i infrastrukturalny. Akredytacja stanowi wiarygodną platformę dla definiowania, opracowywania i weryfikowania wymagań dla produktów oraz usług, pomaga również w zapewnieniu i wykazaniu, że spełniają one określone wymagania. Z kolei decydentom, przedsiębiorcom i innym zainteresowanym stronom dostarcza wiedzy technicznej, ułatwia wdrażanie, pomiar i monitorowanie szeregu celów i zadań zrównoważonego rozwoju oraz wspiera ich realizację. (…) Temat tegorocznego Światowego Dnia Akredytacji został wybrany tak, aby zapewnić stałe zainteresowanie decydentów wykorzystaniem akredytacji i innych usług infrastruktury jakości do wspierania realizowanych przez nich zadań zrównoważonego rozwoju.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Akredytacji podobnie jak rok temu przeniosły się głównie do sieci i mediów społecznościowych. Warsztaty online, webinaria, filmy, broszury i dedykowane strony mają przybliżyć opinii publicznej rolę akredytacji i na konkretnych przykładach pokazać, jak akredytowana ocena zgodności pomaga w realizacji poszczególnych celów zrównoważonego rozwoju. Promocję wydarzenia wspiera kampania w mediach społecznościowych: #WAD2021.

Szczegółowe informacje na stronach www.iaf.nu i www.ilac.org oraz https://publicsectorassurance.org/ i https://business-benefits.org.

Filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=7lPF2pSV1Vk

https://www.youtube.com/watch?v=J9N7Hn5tUV4

https://www.youtube.com/watch?v=qqViC-qA6Ww

Broszura>>

Oświadczenie Przewodniczącego IAF Xiao Jianhua i Przewodniczącej ILAC Etty Feller>>

Plakat >>

 

Powrót