Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

"Szkolenia kadry dla gospodarki - jakość elementem innowacyjności" 12-08-2016

Centrum Nauk Biologiczno - Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Polskim Centrum Akredytacji przystępuje do organizacji szkoleń nt. jakości wyników pomiarów chemicznych w laboratoriach badawczych.

Innowacyjny charakter szkoleń to połączenie wykładów Polskiego Centrum Akredytacji z zakresu systemu zarzadzania z zajęciami praktycznymi realizowanymi w laboratoriach badawczych Centrum Nauk Biologiczno–Chemicznych UW, prowadzonymi przez wykwalifikowaną kadrę naukową.

Szkolenia są przeznaczone dla personelu technicznego chemicznych laboratoriów badawczych, zajmującego się opracowaniem i walidacją oraz wdrażaniem metod badawczych, zainteresowanych szczególnie praktycznymi aspektami zapewniania spójności pomiarowej w badaniach chemicznych oraz szacowaniem niepewności pomiaru w badaniach chemicznych.

Proponujemy szkolenia:

  1. "Spójność pomiarowa w badaniach chemicznych",
  2. "Szacowanie niepewności pomiaru w praktyce chemicznych laboratoriów badawczych".

Celem szkolenia: "Spójność pomiarowa w badaniach chemicznych" - jest zdobycie i ugruntowanie wiedzy na temat spójności pomiarowej oraz jej praktycznego wykorzystania w laboratorium badawczym.

Celem szkolenia: "Szacowanie niepewności pomiaru w praktyce chemicznych laboratoriów badawczych" jest zdobycie i ugruntowanie wiedzy na temat praktyki budowania budżetu niepewności oraz szacowania niepewności pomiaru dla konkretnej procedury analitycznej.

Forma szkolenia:

Wykłady (5 h), ćwiczenia/warsztaty (4 h), zajęcia laboratoryjne (6 h)

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach !!!

Powrót