Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Szkolenia on-line dla klientów i audytorów PCA 18-08-2020

Polskie Centrum Akredytacji wznawia, po przerwie spowodowanej ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19, organizowanie szkoleń otwartych dla klientów i audytorów PCA. Obecnie, wszystkie szkolenia zaplanowane w Wykazie aktualnych szkoleń otwartych organizowanych przez PCA w 2020 r., dostępnym na stronie www.pca.gov.pl – zakładka „Szkolenia”, będą organizowane w trybie szkoleń zdalnych z użyciem  narzędzia informacyjnego: Cisco Webex.

Ponownie witamy Państwa na platformie szkoleniowej PCA i przystępujemy do przyjmowania zgłoszeń do udziału w szkoleniach. Tak jak dotychczas,o zakwalifikowaniu do szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.

Polskie Centrum Akredytacji udostępnia uczestnikom szkoleń on-line link do spotkania na platformie Cisco Webex, dedykowanego konkretnemu szkoleniu. Zakres i program szkoleń oraz materiały do szkoleń nie ulegają zmianie.

Każde szkolenie jest poprzedzane próbnym połączeniem z poszczególnymi uczestnikami szkolenia i krótkim instruktażem posługiwania się narzędziem Cisco Webex. Prowadzący szkolenie wyjaśnią natomiast Państwu zasady uczestnictwa
w powiązaniu ze specyfiką programu.

W przypadku łagodzenia ograniczeń wynikających z epidemii COVID-19, PCA będzie podejmować na bieżąco decyzje o zmianach formy szkoleń na hybrydowe (część uczestników bierze udział w szkoleniu na miejscu) lub w pełni stacjonarne.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach on-line i wyrażamy przekonanie, ze będą one równie skuteczne jak szkolenia stacjonarne.

Więcej informacji w zakładce Szkolenia >>

Powrót