Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Targi LABS EXPO 2024 z udziałem PCA 20-03-2024

Zakończyły się Targi Wyposażenia i Technologii Laboratoryjnych LABS EXPO w Poznaniu (19-20 marca). PCA było patronem merytorycznym wydarzenia i współorganizatorem konferencji wraz z PKN i GUM. Nasi specjaliści przygotowali też warsztaty nt. doskonalenia działalności laboratoryjnej.

Poznańskie targi LABS EXPO, organizowane już po raz drugi, zyskują rangę jednego z najważniejszych spotkań branży laboratoryjnej. W tegorocznej edycji udział wzięło 117 wystawców. Dużą popularnością cieszyły się konferencje naukowo-szkoleniowe, prezentacje i warsztaty, które złożyły się na bogaty program wydarzeń towarzyszących.

– Branża laboratoryjna dziś spotyka się w Poznaniu na Targach LABS EXPO. Jest to najlepsza okazja do wymiany wiedzy, doświadczeń i edukacji. Cieszę się, że razem z całym środowiskiem laboratoryjnym oraz Polskim Komitetem Normalizacyjnym i Głównym Urzędem Miar – instytucjami, które współtworzą krajową infrastrukturę jakości – możemy znów, jak przed rokiem, rozmawiać o roli akredytacji, metrologii i normalizacji – powiedziała Dyrektor PCA Lucyna Olborska, otwierając 19 marca wspólną konferencję „Akredytacja, metrologia i normalizacja w laboratoriach AMN-L 2024”. Dyrektor Olborska podkreśliła znaczenie współpracy PCA, PKN i GUM, zapowiedziała też podpisanie przez te instytucje ramowego porozumienia o krajowej infrastrukturze jakości.

Tadeusz Matras, Kierownik Biura ds. Akredytacji, wygłosił wykład pt. „Akredytacja laboratoriów w obszarach dobrowolnych i regulowanych – zasady i wymagania”. Wystąpienie dr Anny Kęsik, Koordynatora w Dziale Akredytacji Badań Chemicznych, poświęcone było tematowi: „Niezgodności, a prace niezgodne z wymaganiami. Czego oczekuje od laboratoriów norma ISO/IEC 17025?”. Maria Szafran, Kierownik Działu Akredytacji Badań Mechanicznych i Fizycznych, omówiła zagadnienie weryfikacji i walidacji metod, a Katarzyna Wiśniewska, Kierownik Działu Akredytacji Wzorcowań, przybliżyła temat spójności pomiarowej w działalności laboratoriów.

Drugiego dnia targów odbyły się warsztaty problemowe pt. „Doskonalenie działalności laboratoryjnej”, które poprowadzili eksperci z PCA. Tematyka objęła wybrane zagadnienia: „Certyfikowane materiały odniesienia – zastosowanie w działalności laboratoryjnej” (Katarzyna Wiśniewska, Grzegorz Bożyk), „Środowisko pracy” (Anna Przewoska, Mirosława Żółtowska), „Emisje hałasu i narażenia na pola elektromagnetyczne” (dr Marcin Bekas, Paweł Tomczyk), „Badania wody, ścieków, osadów, odpadów i gleby” (Katarzyna Perka, dr inż. Eliza Krajewska-Kamińska, dr Anna Kęsik), „Badania żywności, w tym badania sensoryczne” (Joanna Rutkowska, Monika Obara), „Badania mechaniczne i fizyczne” (Maria Szafran, Piotr Pawlikowski).

Rosnące zainteresowanie akredytacją, normalizacją i metrologią potwierdziła też wysoka frekwencja na wspólnym stoisku PCA, PKN i GUM, gdzie można było porozmawiać z ekspertami, a także zapoznać się z materiałami informacyjnymi i najnowszymi wydawnictwami.
 

Fot. Piotr Pasieczny / FOTOBUENO

Powrót