Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Wizyta przedstawicieli Armenii 19-12-2014

W czwartek (18 grudnia) odbyło się w Polskim Centrum Akredytacji spotkanie dyrektora PCA, dr inż. Eugeniusza W. Roguskiego z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki Republiki Armenii: Lili Maksudyan . dyrektorem Departamentu Jakości Infrastruktury i Regulacji Technicznych, Ani Obosyan . naczelnikiem wydziału i Zhanna Zakaryan . głównym specjalistą w ww. departamencie oraz Marianną Paghosyan . głównym specjalistą w Departamencie UE. W spotkaniu uczestniczyła również Hanna Kusiak, główny specjalista w Departamencie Promocji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki. PCA reprezentowali: Tadeusz Matras . kierownik Działu Akredytacji Laboratoriów (AB), Krzysztof Woźniak . kierownik Działu Akredytacji Jednostek Certyfikujących i Inspekcyjnych (AJ), Małgorzata Olczak-Wąsik . kierownik Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Promocji, Beata Czechowicz . kierownik Zespołu ds. Badań Wody, Ścieków i Paliw w Dziale AB oraz Joanna Skrzypczak . asystent ds. procesów w dziale AJ.

Spotkanie zorganizowano w ramach trzydniowej wizyty studyjnej (16 . 18 grudnia 2014 r.), której celem było zapoznanie się z polskimi doświadczeniami w zakresie wdrażania unijnych uregulowań dotyczących tytoniu oraz bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego (niskonapięciowego).

Program wizyty obejmował szereg spotkań, w tym: w Ministerstwie Gospodarki, Polskim Komitecie Normalizacyjnym, PCBC, Instytucie Elektrotechnicznym oraz w Polskim Centrum Akredytacji.

W trakcie spotkania w PCA, przedstawiciele Polskiego Centrum Akredytacji udzielili odpowiedzi na liczne pytania dotyczące roli i funkcji akredytacji w systemie autoryzacji i notyfikacji jednostek oceniających zgodność. Gości szczególnie zainteresowała polityka i procedury PCA stosowane w akredytacji do celów notyfikacji, współpraca z regulatorami przy ustalania specjalnych wymagań akredytacyjnych dla jednostek ubiegających się / posiadających akredytacje do celów notyfikacji oraz zakres, sposób opracowania, uzgadniania i zatwierdzania programów akredytacji do celów notyfikacji. Z dużym uznaniem goście przyjęli informacje o stosowanej w Polsce zasadzie opisu w zakresach akredytacji kompetencji jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji w sposób dający jednoznaczna informację dla autoryzujących o zakresie możliwej notyfikacji. W dyskusji omówiono również ogólne podejście stosowane w Unii Europejskiej do notyfikacji jednostek oceniających zgodność i wyjaśniono role i funkcje akredytowanych laboratoriów badawczych w systemie oceny bezpieczeństwa wyrobów tytoniowych. Przedstawiciele Armenii wyrazili zainteresowanie współpracą z PCA w zakresie akredytacji armeńskich jednostek oceniających zgodność dla których ustanowiono prawne wymagania posiadania "akredytacji europejskiej" oraz przy opracowywaniu zasad funkcjonowania w Armenii akredytacji w systemie autoryzacji i notyfikacji.
 

Powrót