Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Wniosek PCA o dofinansowanie projektu e-Akredytacja 21-09-2016

Informujemy, że w wyniku oceny merytorycznej, wniosek PCA o dofinansowanie projektu pt. "e-Akredytacja – platforma obsługi i zarządzania e-usługami w ramach procesów akredytacji i nadzoru w obszarze systemu oceny zgodności",  złożony w ramach Działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, spełnił kryteria merytoryczne oceny projektu. W konsekwencji został umieszczony na Liście Rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

https://cppc.gov.pl/rozstrzygniecie-ii-konkursu-dla-dzialania-2-1-popc/

 

Powrót