Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Zmiana na stanowisku Dyrektora PCA 01-04-2015

Informujemy, że decyzją Ministra Gospodarki, od 1 kwietnia 2015 r. stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji objęła pani Lucyna Olborska, dotychczasowy zastępca Dyrektora PCA ds. Akredytacji.

Jednocześnie, pan Eugeniusz W. Roguski, zakończył pracę na stanowisku Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji z dniem 31 marca 2015 r.

Od 2009 r. L. Olborska była zastępcą Dyrektora PCA oraz kierownikiem Biura ds. Akredytacji. W latach 2005-2008 była kierownikiem Działu Rozwoju Auditorów w PCA. Z akredytacją związana od 1994 roku. Jest wieloletnim członkiem, działających w ramach organizacji międzynarodowych, komitetów i grup roboczych, w tym: EA Multilateral Agreement Council, EA MAC Management Group, EA MAC Working Group Training, IAF Multilateral Recognition Agreement Committee oraz ILAC Arrangement Committee. Od 2005 roku jest także ewaluatorem European co-operation for Accreditation.

Powrót