Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Działania promocyjne

20 lat PCA w filmowym skrócie 06-09-2021

Podwaliny systemu akredytacji stworzyła Ustawa z 8 lutego 1979 r. o jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych. W 1990 r. powstał krajowy system akredytacji laboratoriów badawczych, a pierwsze laboratorium badawcze uzyskało certyfikat akredytacji w roku 1992. 1 stycznia 2001 r. rozpoczęło działalność Polskie Centrum Akredytacji – krajowa jednostka upoważniona do potwierdzania kompetencji podmiotów działających w obszarze oceny zgodności.

Pierwszą umowę o wzajemnym uznawaniu European co-operation for Accreditation Multilateral Agreement (EA MLA) podpisaliśmy w 2004 r. W kolejnych latach zawarliśmy porozumienia z International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) i International Accreditation Forum (IAF). W 2005 r. rozpoczęliśmy prowadzenie otwartej działalności szkoleniowej. 1 stycznia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008 – usankcjonowany został status PCA jako jedynej krajowej jednostki akredytującej.

Jak rozwijało się PCA? W ciągu 20 lat istnienia podwoiliśmy liczbę etatowych pracowników i znacząco rozbudowaliśmy bazę współpracujących z nami audytorów i ekspertów. W roku 2001 prowadziliśmy procesy akredytacji i nadzorowaliśmy podmioty w sześciu obszarach (413 ważnych akredytacji), dziś udzielamy akredytacji w 12 obszarach, a liczba ważnych akredytacji przekroczyła 1630.

Zapraszamy do obejrzenia nowego filmu: https://youtu.be/yAJw55zl3hE

Powrót