Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Działania promocyjne

Podcast PCA: emisja gazów cieplarnianych 12-04-2023

Na czym polega system handlu uprawnieniami do emisji GHG i kto czuwa nad jego prawidłowym funkcjonowaniem? – wyjaśnia Kinga Makuła, kierownik Działu Akredytacji, Weryfikacji i Certyfikacji Systemów Zarządzania w PCA.

W 4. odcinku nowej serii podcastów rozmawiamy o tym, jak PCA wspiera system zmniejszania emisji gazów cieplarnianych.

– W ramach rozporządzeń unijnych został opracowany system handlu uprawnieniami do emisji – mówi Kinga Makuła. – Chodzi o to, że każda instalacja emituje gazy cieplarniane najczęściej w postaci dwutlenku węgla i ta emisja musi odbywać się w sposób kontrolowany (…). Zakład musi mieć pozwolenie na emisję, a następnie złożyć raport z tych emisji. Ten raport podlega weryfikacji przez niezależną trzecią stronę, czyli weryfikatora, który musi mieć udzieloną akredytację, czyli poświadczenie, że ma kompetencje do tego, by w sposób właściwy ocenić, jak dane przedsiębiorstwo postępuje z emisjami. W przypadku weryfikatorów działających na terenie Polski to poświadczenie jest wydawane przez PCA.

Cała rozmowa:

https://spotifyanchor-web.app.link/e/WFHZMMDZVyb

Powrót