Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania w ramach współpracy międzynarodowej

EA Working Group Health Care, Laboratory Medicine 08-12-2016

PCA było organizatorem spotkania Grupy Roboczej ds. Laboratoriów Medycznych (EA WG Healthcare), które odbyło się w Warszawie, w dniach 8-9 grudnia 2016 r. Wzięli w nim udział przedstawiciele jednostek akredytujących - sygnatariuszy EA MLA oraz reprezentanci organizacji EDMA (European Diagnostic Manufacturers Association) i EFLM (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine).

Program spotkania obejmował:

  • Omówienie aktualnych prac prowadzonych w ramach EFLM.
  • Przedstawienie wyników prac w ramach ostatnich posiedzeń EA LC (European co-operation for Accreditation Laboratory Committee), ILAC AIC (International Laboratory Accreditation Cooperation Accreditation Issues Commttee) oraz EA GA (European co-operation for Accreditation General Assembly) w odniesieniu do tematów mających powiązanie z problematyką prac Grupy.
  • Wymianę doświadczeń na temat ocen prowadzonych przez krajowe jednostki akredytujące w laboratoriach medycznych, w odniesieniu do wymagań normy ISO 15189:2012. 
  • Omówienie wyników ankiety dotyczącej akredytacji laboratoriów medycznych w Europie.
  • Przekazanie informacji na temat realizacji projektu dotyczącego badań raka piersi.
Powrót