Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania w ramach współpracy międzynarodowej

Posiedzenie Grupy Roboczej EA ds. Porównań Międzylaboratoryjnych Laboratoriów Wzorcujących 13-05-2011

W dniach 10 i 11 maja 2011 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej EA ds. Porównań Międzylaboratoryjnych Laboratoriów Wzorcujących (EA WG ILC calibration), którego gospodarzem było Polskie Centrum Akredytacji. W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele jednostek akredytujących z 18 państw europejskich: z Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Łotwy, Niemiec, Polski, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Włoch.

Zasadniczym celem spotkań Grupy Roboczej jest inicjowanie porównań międzylaboratoryjnych (regionalnych), których wyniki są brane pod uwagę w trakcie ewaluacji jednostek akredytujących będących sygnatariuszami porozumienia EA MLA.

Najważniejsze punkty spotkania:

  • omówienie realizacji ustaleń podjętych na poprzednim spotkaniu w Zagrzebiu, w listopadzie 2010 r.,
  • weryfikacja 5-letniego planu pracy oraz analiza stanu realizacji porównań międzylaboratoryjnych organizowanych przez EA,
  • przedstawienie nowych propozycji regionalnych porównań międzylaboratoryjnych na kolejne lata. Zatwierdzenie do realizacji w latach 2011 i 2012 propozycji przygotowanych i przedyskutowanych przez Grupę Roboczą,
  • propozycja wspierania potrzeb EA w obszarze porównań międzylaboratoryjnych przez porównania kluczowe organizowane przez EURAMET (istnieje koncepcja, by w przyszłości akredytowane laboratoria, które mają wartości CMC na bardzo małym poziomie, mogły także uczestniczyć w porównaniach kluczowych),
  • omówienie zmian w zakresie akredytacji organizatorów badań biegłości, w związku z wprowadzeniem normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 "Ocena zgodności - Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości", w miejsce dotychczas stosowanych dokumentów,
  • informacja nt. współpracy z Grupą Roboczą EA ds. Porównań Międzylaboratoryjnych Laboratoriów Badawczych (EA WG ILC testing).

Reportaż zdjęciowy ze spotkania:

Powrót