Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania w ramach współpracy międzynarodowej

Wizyta auditora kazachskiej jednostki akredytującej (National Center of Accreditation, NCA) 06-07-2016

W dniach 05-06.07.2016 r. w PCA odbyła się wizyta auditora kazachskiej jednostki akredytującej (National Center of Accreditation, NCA), Baglana Kuttibaeva. Celem wizyty był udział w stażu w obszarze akredytacji jednostek certyfikujących osoby, zgodnie z wymaganiami normy EN ISO/IEC 17024:2012 Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby.
Program stażu zakłada zapoznanie się z doświadczeniami Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie prowadzenia procesów akredytacji (etapy procesu akredytacji) jednostek certyfikujących osoby, prowadzenia nadzoru (realizacja harmonogramu nadzoru), w tym przygotowania oceny w ramach nadzoru. Podczas dwudniowej wizyty zaplanowano także obserwację praktycznych działań PCA podczas auditu prowadzonego w jednostce certyfikującej osoby.
Organizacja stażu dla auditora NCA jest wynikiem umowy, podpisanej pomiędzy PCA i kazachską jednostką akredytującą w maju 2009 r., w celu tworzenia i umacniania systemu oceny zgodności w krajach wschodnich oraz wspierania swobodnego przepływu towarów i usług w Europie i na świecie.

Powrót