Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania w ramach współpracy międzynarodowej

Współpraca z TAF 12-09-2017

W ramach porozumienia o współpracy pomiędzy PCA a tajwańską jednostką akredytującą (Taiwan Accreditation Foundation, TAF) w dniach 11 i 12 września br. w Polskim Centrum Akredytacji przebywali goście z Tajwanu. W spotkaniu w dniu 11 września uczestniczyli: Brian Shu Dyrektor Generalny TAF, Cynthia Chen Dyrektor TAF oraz Pearl Leu Kierownik Sekcji Departamentu Planowania i Marketingu Technicznego w Electronics Testing Center (ETC). Natomiast w dniu 12 września dwunastoosobową delegację z Tajwanu reprezentowali Han-Chang, Hsieh Sekretarz Stanu Ministerstwa Gospodarki, Ming-Jong, Liou Dyrektor Generalny Biura ds. Standaryzacji, Metrologii i Inspekcji w Ministerstwie Gospodarki (M.O.E.A., BSMI), oraz Wen-Cheng Chen Dyrektor Wydziału ds. Gospodarki Biura Gospodarczego i Kulturalnego Taipei.

W obu spotkaniach ze strony PCA uczestniczyli: Lucyna Olborska, dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, Andrzej Kolasa zastępca dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji, Tadeusz Matras Kierownik Biura ds. Akredytacji, Małgorzata Tworek kierownik Wydziału ds. Systemu Zarządzania i Audytu Wewnętrznego, Hanna Tugi Kierownik Działu Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności, Andrzej Kober kierownik Działu Akredytacji Badań Mechanicznych i Fizycznych oraz Joanna Skrzypczak specjalista Działu Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności.

Celem wizyty była kontynuacja wymiany doświadczeń w obszarze akredytacji jednostek oceniających zgodność jako elementu umowy o współpracy pomiędzy PCA i TAF, podpisanej 21 października 2016 r., w Tajpej, w ramach VI Konsultacji Gospodarczych Polska – Tajwan. Szczegółowe dyskusje dotyczyły wymagań akredytacyjnych stosowanych w Polsce dla jednostek oceniających zgodność w odniesieniu do wyrobów elektrycznych i elektronicznych (w tym w Unii Europejskiej), wymagań dla produktów ekologicznych regionalnych i tradycyjnych, a także współpracy w tym zakresie z regulatorami. Spotkanie nakreśliło także dalsze plany współpracy TAF z PCA, w tym w zakresie akredytacji jednostek certyfikujących wyroby.

Współpraca pomiędzy PCA i TAF jest ukierunkowana na zapewnienie spójności w działaniach związanych z przeprowadzaniem ocen jednostek oceniających zgodność, co w konsekwencji przyczyni się do ułatwienia wymiany handlowej pomiędzy Polską a Tajwanem oraz umożliwienia dostępu do tajwańskiego rynku niektórych polskich towarów.

Polskie Centrum Akredytacji, poprzez swoją działalność na rzecz budowania zaufania do akredytowanych wyników oceny zgodności, przyczynia się do ułatwiania swobodnego przepływu towarów i usług w Europie i na świecie, a tym samym wspiera rozwój gospodarczy kraju.

Powrót