Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

EA

EA - European co-operation for Accreditation jest organizacją non-profit, zrzeszającą krajowe jednostki akredytujące, które oficjalnie zostały powołane przez rządy poszczególnych państw do prowadzenia akredytacji we wszystkich obszarach działań związanych z oceną zgodności, tj.: badań, wzorcowań, weryfikacji, certyfikacji i inspekcji oraz organizacji badań biegłości. 
Członkowie EA reprezentują państwa członkowskie lub państwa kandydujące do Unii Europejskiej i EFTA, pochodzące z geograficznego obszaru Europy.

Misją EA jest:

  • zapewnienie przejrzystości działań (w tym oceny) oraz wyników działań prowadzonych przez jej członków;
  • zapewnienie jednolitej interpretacji norm;
  • prowadzenie systemu wzajemnych ocen ("peer-evaluation"), zgodnego z międzynarodowymi praktykami;
  • wspieranie oraz promocja wzajemnego uznawania akredytowanych usług i wyników oceny zgodności.

EA zostało uznane przez Komisję Europejską jako europejska infrastruktura akredytacyjna, odpowiedzialna za harmonizację akredytacji na terenie Europy, mającą na celu ułatwienie swobodnego międzynarodowego przepływu towarów i usług, zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochronę zdrowia i środowiska.

Rola, jaką odgrywa akredytacja w ekonomicznej infrastrukturze UE i EFTA znalazła odzwierciedlenie w Rozporządzeniu (WE) nr 765/2008, ustanawiającym ramy prawne dla akredytacji w Europie. Rozporządzenie to zawiera między innymi postanowienia dotyczące uznawania certyfikatów i raportów wydawanych przez akredytowane jednostki oceniające zgodność. Z kolei Decyzja (WE) nr 768/2008/EC, ustanawia ogólne ramy dla przyszłego europejskiego prawodawstwa, w zakresie harmonizacji warunków dotyczących  wprowadzania wyrobów na rynek.

EA jako stowarzyszenie regionalne jest członkiem: ILAC, International Laboratory Accreditation Cooperation oraz IAF, International Accreditation Forum.
 

Data aktualizacji: 20.08.2019 11:51