Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Umowy bilateralne

Nowe porozumienie o współpracy między PCA i TAF 15-09-2020

Dyrektor Lucyna Olborska w imieniu Polskiego Centrum Akredytacji podpisała dziś porozumienie o rozszerzeniu współpracy z Taiwan Accreditation Foundation (TAF).

Sygnatariuszem umowy ze strony tajwańskiej jednostki akredytującej był Chung-Lin Wang, prezydent TAF. Uroczystość odbyła się 15 września formie wideokonferencji i była ważnym punktem polsko-tajwańskich konsultacji gospodarczych, zorganizowanych przez Ministerstwo Rozwoju.

Nowe porozumienie odwołuje się do postanowień umowy zawartej między PCA i TAF 21 października 2016 r. w Tajpej i rozszerza zakres współpracy obu instytucji. Chodzi m.in. o wzajemną uznawalność wyników akredytowanej oceny zgodności i współdziałanie w ramach wielostronnych porozumień oraz członkostwa w międzynarodowych organizacjach EA, ILAC, IAF i APAC. Współpraca międzynarodowa i umowy bilateralne są bardzo istotnym aspektem działalności PCA, przyczyniają się bowiem do likwidowania technicznych barier w handlu i ułatwiają polskim przedsiębiorcom dostęp do rynków eksportowych na całym świecie.

Uroczyste podpisanie umowy było częścią polsko-tajwańskich konsultacji gospodarczych, którym przewodniczyli: ze strony polskiej – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Krzysztof Mazur, ze strony tajwańskiej – minister Chern-Chyi Chen (Ministry of Economic Affairs). W trakcie dwustronnych konsultacji dyskutowano m.in. o cyberbezpieczeństwie, elektromobilości, współpracy inwestycyjnej i perspektywach rozwoju handlu w obszarze produkcji rolnej. Podpisana została także umowa o współpracy między PARP  i Small and Medium Enterprise Administration. 

Fot. Ministerstwo Rozwoju

Powrót