Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Umowy bilateralne

Porozumienie o współpracy pomiędzy PCA a tajwańską jednostką akredytującą 24-10-2016

21 października, w ramach VI Konsultacji Gospodarczych Polska – Tajwan, które odbyły się w Tajpej, dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, Lucyna Olborska podpisała porozumienie o współpracy pomiędzy PCA a tajwańską jednostką akredytującą (Taiwan Accreditation Foundation, TAF). Celem porozumienia jest ułatwienie wymiany handlowej pomiędzy Tajwanem i Polską.

Delegację polską reprezentowali: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Tadeusz Kościński, wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Krzysztof Senger, Główny Lekarz Weterynarii Włodzimierz Skorupski, dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, a także przedstawiciele kierownictwa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowej Izby Gospodarczej oraz jednostek w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Posiedzeniu przewodniczyli wiceminister ds. gospodarki Tajwanu, Mr Wei-Fuu Yung oraz wiceminister Tadeusz Kościński.

Podczas spotkania dyskutowano na temat możliwości dostępu do tajwańskiego rynku niektórych polskich produktów spożywczych, promocji polskich towarów na Tajwanie, jak również dwustronnej współpracy inwestycyjnej oraz badawczo-naukowej. Obok uroczystego podpisania porozumienia pomiędzy PCA i TAF, w programie znalazło się też podpisanie porozumienia pomiędzy PAIiIZ a TAITRA (Taiwan External Trade Development Council).

Polskie Centrum Akredytacji, poprzez swoją działalność na rzecz budowania zaufania do akredytowanych wyników oceny zgodności, przyczynia się do ułatwiania swobodnego przepływu towarów i usług w Europie i na świecie, a tym samym wspiera rozwój gospodarczy kraju.

Powrót