Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Umowy bilateralne

Porozumienie o współpracy pomiędzy PCA i albańską jednostką akredytującą (DA) 17-04-2015

17 kwietnia 2015 r., Dyrektor PCA, Lucyna Olborska podpisała porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Centrum Akredytacji a albańską jednostką akredytującą (The Accreditation Body of Albania - DA). Celem porozumienia jest wymiana informacji i doświadczeń w zakresie akredytacji jednostek oceniających zgodność, współpraca we wdrażaniu międzynarodowych norm i wytycznych, a także wzajemny udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach organizowanych dla auditorów i ekspertów prowadzących procesy akredytacji i nadzoru jednostek oceniających zgodność.
Ponadto, strony porozumienia zobowiązały się do promocji udziału akredytowanych laboratoriów w organizowanych porównaniach międzylaboratoryjnych i programach badań biegłości oraz do wzajemnych obserwacji realizowanych ocen.

Powrót