Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Umowy bilateralne

Porozumienie o współpracy pomiędzy PCA i MOLDAC 13-08-2013

5 sierpnia 2013 r. Polskie Centrum Akredytacji podpisało porozumienie o współpracy z mołdawską jednostką akredytującą (National Accreditation Centre of Republic of Moldova - MOLDAC), którego celem jest wymiana informacji i doświadczeń w zakresie akredytacji jednostek oceniających zgodność, wzajemny udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach organizowanych dla auditorów i ekspertów prowadzących procesy akredytacji i nadzoru jednostek oceniających zgodność, a także obserwacja realizowanych ocen

Powrót