Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Umowy bilateralne

Porozumienie o współpracy pomiędzy PCA i węgierską jednostką akredytującą 19-05-2016

Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, Lucyna Olborska oraz Miklós Devecz, dyrektor węgierskiej jednostki akredytującej (National Accreditation Authority - NAH) podpisali 18 maja 2016 r. porozumienie o współpracy pomiędzy PCA i NAH. Celem porozumienia jest wymiana informacji na temat akredytacji jednostek oceniających zgodność, w tym: wymagań akredytacyjnych, procedur i instrukcji, wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania międzynarodowych norm i wytycznych , a także wzajemny udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach organizowanych dla auditorów i ekspertów prowadzących procesy akredytacji i nadzoru jednostek oceniających zgodność. Strony porozumienia zobowiązały się też do promocji udziału akredytowanych laboratoriów w organizowanych porównaniach międzylaboratoryjnych i programach badań biegłości, wymiany auditorów i ekspertów w wybranych obszarach oraz wzajemnych obserwacji realizowanych ocen. Współpraca pomiędzy PCA i NAH realizowana będzie w oparciu o wymagania i wytyczne organizacji międzynarodowych, w tym : European co-operation for Accreditation, International Accreditation Forum International, Laboratory Accreditation Cooperation.

  • porozumienie_pca_nah.pdf porozumienie_pca_nah.pdf
    Skan porozumienia
    Porozumienie o współpracy pomiędzy PCA i węgierską jednostką akredytującą (NAH)
Powrót