Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Umowy bilateralne

Porozumienie pomiędzy PCA i ukraińską jednostką akredytującą (NAAU) 24-09-2014

24 września 2014 r., zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy PCA i ukraińską jednostką akredytującą (ang.: National Accreditation Agency of Ukraine, NAAU), zgodnie z którym strony zobowiązują się do wymiany informacji i doświadczeń dotyczących akredytacji, a także współpracy w zakresie organizacji porównań międzylaboratoryjnych. Ponadto przedstawiciele NAAU wezmą udział w organizowanych przez PCA szkoleniach i seminariach oraz w obserwacjach auditów przeprowadzanych w jednostkach oceniających zgodność.

Powrót