Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Dostępne programy

Badania chemiczne wody do spożycia 03-03-2015

 The Finnish Environment Institute (SYKE), organizator badań biegłości akredytowany przez fińską jednostkę akredytującą FINAS, zaprasza laboratoria badawcze do wzięcia udziału w programie badań biegłości RAD 5/2015 Radon: 222 Rn w wodzie do spożycia.

Szczegółowe informacje na temat programu PT oraz formularz rejestracji uczestników znajdują się ma stronie internetowej SYKE: www.syke.fi

SYKE deklaruje organizację programu PT dotyczącego radonu w wodzie do spożycia zgodnie z wymaganiami normy EN ISO/IEC 17043:2010, jednakże program ten nie znajduje się w aktualnym zakresie akredytacji podmiotu www.finas.fi/scope/PT01/uk

Termin zgłoszenia: do 10.04.2015 r.

Powrót