Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Media o nas

Artykuł PCA w nowym numerze „Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski” 12-11-2020

Na łamach kwartalnika branżowego „Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski” ukazał się artykuł pt. „Akredytacja laboratoriów w nowych uwarunkowaniach” autorstwa Tadeusza Matrasa, Kierownika Biura ds. Akredytacji w PCA. Zapraszamy do lektury!

– Obszarem generującym najwięcej zmian są wymagania norm i postanowień międzynarodowych dotyczących samej akredytacji oraz przepisy prawa w odniesieniu do funkcjonowania jednostek oceniających zgodność – pisze w swoim artykule T. Matras. – Nowelizacje wymagań norm ISO/IEC 17025 i ISO/IEC 17011 stworzyły specyficzne uwarunkowania dla funkcjonowania akredytacji w tym obszarze oceny zgodności. Nałożenie się okresów przejściowych dla wdrożenia postanowień obu norm oraz istotne i stosunkowo szybkie zmiany przepisów prawa, mających zastosowanie w działalności laboratoryjnej, wpłynęły w sposób znaczący na działalność akredytacyjną i funkcjonowanie akredytowanych laboratoriów.

Autor pisze także o wpływie pandemii koronawirusa: – Pandemia COVID-19 i spowodowane przez nią ograniczenia w kontaktach personalnych oraz utrudnienia w podróżowaniu w bardzo istotny sposób wpłynęły na funkcjonowanie systemu akredytacji. PCA, kierując się potrzebą utrzymania zaufania do systemu akredytacji, a tym samym zaufania do ważności wyników akredytowanych badań i wzorcowań, tak szybko jak było to możliwe, opracowało i wdrożyło procedurę ocen zdalnych i ocen hybrydowych.

Cały artykuł>>

Powrót