Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Media o nas

LAB 4/2015 12-08-2015

W najnowszym numerze dwumiesięcznika LAB - laboratoria, aparatura, badania opublikowany został artykuł omawiający spotkanie ekspertów PCA z przedstawicielami akredytowanych laboratoriów medycznych, poświęcone zagadnieniom dotyczącym akredytacji laboratoriów medycznych w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 15189:2013-05.

Powrót