Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Media o nas

LAB 5/2016 28-10-2016

W piątym numerze dwumiesięcznika LAB - laboratoria, aparatura, badania zamieszczony został artykuł pt. "Ewaluacja PCA w ramach EA MLA". W artykule podsumowano wstępne wyniki ewaluacji PCA, prowadzonej w ramach EA MLA (European co-operation for Accreditation Multilateral Agreement).

Powrót