Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Media o nas

„Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski” nr 1/2021 26-02-2021

Zapraszamy do lektury artykułu „Pobieranie próbek – element działalności laboratoryjnej” autorstwa Tadeusza Matrasa, kierownika Biura ds. Akredytacji w PCA, który podejmuje temat spełniania wymagań normy ISO/IEC17025:2017 przez laboratoria realizujące pobieranie próbek.

– Aktualne wydanie normy ISO/IEC 17025:2017 prezentuje nowe, w porównaniu z poprzednim wydaniem, podejście do pobierania próbek poddawanych badaniom lub wzorcowaniu – pisze T. Matras. – Definicja „laboratorium” sformułowana w normie wskazuje, że pobieranie próbek to jeden z elementów działalności, który może być wyłącznym przedmiotem funkcjonowania laboratorium. Tym samym, organizacje, które oferują usługi wyłącznie w zakresie pobierania próbek (realizowanego jako „stand-alone activity”) są „laboratoriami” w rozumieniu postanowień normy ISO/IEC 17025:2017, podobnie jak organizacje, które wykonują wzorcowania, pomiary czy też badania, w tym niekiedy łącznie z pobieraniem próbek. Istotne w tym podejściu jest również to, że postanowienia znowelizowanej normy dotyczą pobierania próbek, które są następnie poddawane badaniom/pomiarom lub wzorcowaniu i nie mają zastosowania do pobierania próbek przeprowadzanego w innym celu, np. do celów inspekcji.

Cały artykuł >>

Powrót