Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Media o nas

PCA o korzyściach z akredytacji dla branży spożywczej w raporcie FoodFakty.pl 23-11-2020

Na portalu branżowym FoodFakty.pl ukazał się właśnie najnowszy raport „Standardy rodziny GFSI w łańcuchu żywności – przyszłość standardów jakości i wyzwania COVID-19”.

Zapraszamy do lektury artykułu „Akredytacja: większe bezpieczeństwo żywności”, który przygotowała Joanna Skrzypczak, koordynator w Dziale Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności w PCA.

Autorka pisze: „Akredytacja jest doskonałym narzędziem wspierającym proces podejmowania decyzji oraz zarządzanie ryzykiem, m.in. w organizacjach przemysłu rolno-spożywczego. Wybór kompetentnej jednostki certyfikującej do oceny produkowanych wyrobów, akredytowanej przez Polskie Centrum Akredytacji, umożliwi firmom dostęp do rynków eksportowych w Europie i na świecie w myśl zasady certyfikowany raz – wszędzie akceptowany oraz zmniejszy ryzyko w relacjach biznesowych”.

Raport powstał we współpracy z GFSI i centralami standardów BRC oraz IFS. Jednym z celów, jaki stawia sobie wydawca, jest popularyzacja wiedzy nt. kultury bezpieczeństwa żywności, a także roli i korzyści z certyfikacji. Raport ma również ułatwić prawidłowy wybór ścieżki certyfikacji.

Cały artykuł >>

Raport >>

Powrót