Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Media o nas

Rozmowa z Dyrektor PCA we „Wprost” 13-12-2021

Na portalu wprost.pl ukazał się wywiad pt. „Rolnictwo to ważny obszar działalności Polskiego Centrum Akredytacji”. Zapraszamy do lektury!

Dyrektor Lucyna Olborska mówi m.in. o tym, jak działania jednostki akredytującej przekładają się na zwiększenie zaufania do jakości oraz bezpieczeństwa wyrobów i usług związanych z rolnictwem.

Działamy zarówno w dziedzinie bezpieczeństwa, jak i jakości żywności – wyjaśnia Lucyna Olborska. Akredytujemy podmioty, które są czę­ścią systemu urzędowej kontroli żywno­ści. To laboratoria Inspekcji Sanitarnej, ale również Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennic­twa, Inspekcji Weterynaryjnej czy Głównego Inspek­toratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożyw­czych. W zakresie jakości wytwarzanej żywności nasza aktywność obejmuje jednostki certyfikujące w rolnictwie ekologicznym, w produkcji integrowanej, w produktach regionalnych i tradycyjnych, a także akredytacje jednostek certyfikujących w prywatnych systemach jakości żywności np. QMP czy QAFP. Około 40 laboratoriów posiada również akredytację w zakresie badań parametrów mleka surowego, a aż 26 laboratoriów bada pozostałości środków ochrony roślin. Akredytowane jednostki, które certyfikują systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności, wydały 220 certyfikatów dla przedsiębiorców działa­jących w branży spożywczej. Akredytowane certyfi­katy i raporty z badań wydawane są również dla nawozów, pasz, jak również mogą one dotyczyć badań maszyn rolniczych dla potrzeb ich homologa­cji.

Cały wywiad >>

Powrót