Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Akredytacja dla gospodarki – konferencja PCA 09-06-2022

"Akredytacja wsparciem zrównoważonego rozwoju, konkurencyjności i efektywności gospodarki" – to temat konferencji, która odbędzie się 10 czerwca w Warszawie. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Po przerwie spowodowanej pandemią konferencja zorganizowana przez PCA jest pierwszym tak dużym, interdyscyplinarnym forum poświęconym akredytacji. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele sektora gospodarki, administracji państwowej i innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a także European co-operation for Accreditaton oraz National Accreditation Agency of Ukraine (NAAU).

Spotkanie ma przybliżyć rolę akredytacji i korzyści, jakie oferuje – zwłaszcza w kontekście zadań związanych ze zrównoważonym rozwojem, który jest tematem tegorocznej edycji Światowego Dnia Akredytacji: "Accreditation: Sustainability in Economic Growth and the Environment". Konferencja jest również okazją do podsumowania 20 lat działalności PCA, które w ub. roku świętowało swój jubileusz, oraz do dyskusji o najważniejszych wyzwaniach i planach na najbliższą przyszłość.

 

Program

godz. 11.00 Otwarcie konferencji

 • 20 lat Polskiego Centrum Akredytacji – Lucyna Olborska, Dyrektor PCA
 • Wystąpienie Piotra Gołębiowskiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
 • Wręczenie pracownikom PCA Odznak Honorowych za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej

godz. 12.00 Funkcjonowanie akredytacji w Europie w aktualnych uwarunkowaniach gospodarczych

Wystąpienia zaproszonych gości:

 • Maureen Logghe, Prezydent European Cooperation for Accreditation
 • Sergiej Popyk, Dyrektor National Accreditation Agency of Ukraine

godz. 13.00 Akredytacja a zrównoważony rozwój

 • Wyzwania stojące przed Polskim Centrum Akredytacji – akredytacja w obszarach regulowanych prawodawstwem wspólnotowym – Paweł Mazur, Koordynator w Dziale Akredytacji Inspekcji, Certyfikacji Wyrobów i Osób w PCA
 • Cyberbezpieczeństwo – nowy obszar oceny zgodności i akredytacji - Paweł Kostkiewicz, Kierownik Ośrodka Standaryzacji i Certyfikacji Państwowego Instytutu Badawczego NASK
 • Współczesne wyzwania systemów oceny zgodności i akredytacji w innowacyjnych technologiach Przemysłu 4.0 – Andrzej Soldaty, Dyrektor Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej  

godz. 14.00 Zakończenie konferencji

Powrót