Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

W gmachu Wydziału Chemii UW po raz pierwszy w Polsce odbyła się konferencja dotycząca zagadnień produkcji materiałów odniesienia (ang. RM) i ich szeroko rozumianego zastosowania w zapewnieniu spójności pomiarowej oraz ważności wyników badań i wzorcowań.
Międzynarodowa organizacja International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) opublikowała raport ILAC MRA za 2018 rok.
Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAB-18 "Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku" (projekt P1 wydania 2 z 17.06.2019 r.).
Najnowsza broszura na temat akredytacji jako wartości dodanej w łańcuchu dostaw już dostępna.
Artykuł Dyrektor PCA, p. Lucyny Olborskiej o praktycznych korzyściach z akredytacji dla przedsiębiorców.
31 maja 2019

Komunikat nr 287

Komunikat sprawie opublikowania znowelizowanych dokumentów IAF MD 5 i IAF MD 22.
9 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Akredytacji (#WAD2019), ustanowiony w celu promocji roli i znaczenia akredytacji jako narzędzia służącego zapewnieniu szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego.
Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAK-08 "Akredytacja jednostek inspekcyjnych w obszarach działań objętych rozporządzeniem wykonawczym komisji (UE) nr 402/2013".
Komunikat nr 286 w sprawie nowelizacji dokumentu DAN-01 "Akredytacja jednostek oceniających zgodność do działalności objętej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR)".
Komunikat nr 285 w sprawie nowelizacji dokumentu DAC-24 "Akredytacja jednostek oceniających zgodność w ramach krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych".
Komunikat nr 284 w sprawie nowelizacji dokumentu DAC-12 "Akredytacja jednostek certyfikujących rzeczoznawców samochodowych".
Komunikat nr 283 z dnia 19.04.2019 r. w sprawie nowelizacji dokumentu DA-02 "Zasady stosowania symboli akredytacji PCA".
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    40