Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAK-08 "Akredytacja jednostek inspekcyjnych w obszarach działań objętych rozporządzeniem wykonawczym komisji (UE) nr 402/2013".
Komunikat nr 286 w sprawie nowelizacji dokumentu DAN-01 "Akredytacja jednostek oceniających zgodność do działalności objętej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR)".
Komunikat nr 285 w sprawie nowelizacji dokumentu DAC-24 "Akredytacja jednostek oceniających zgodność w ramach krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych".
Komunikat nr 284 w sprawie nowelizacji dokumentu DAC-12 "Akredytacja jednostek certyfikujących rzeczoznawców samochodowych".
Komunikat nr 283 z dnia 19.04.2019 r. w sprawie nowelizacji dokumentu DA-02 "Zasady stosowania symboli akredytacji PCA".
W Katowicach, w Parku Naukowo-Technologicznym Euro–Centrum (11-12 kwietnia 2019r.), odbyła się czwarta edycja ogólnopolskiej konferencji poświęconej kierunkom rozwoju laboratoriów.
EA opublikowało najnowszy raport nt. wielostronnego porozumienia EA MLA.
Badania i dopuszczanie do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin to kolejny temat z cyklu przybliżającego rolę akredytacji w zapewnianiu bezpieczeństwa w naszej codzienności.
11 kwietnia 2019

Komunikat nr 282

Komunikat w sprawie ocen w procesach nadzoru nad akredytowanymi jednostkami notyfikowanymi w odniesieniu do wymagań dyrektywy 2016/797/UE i Dokumentu Technicznego ERA 000MRA1044 ver 1.1.
04 kwietnia 2019

Komunikat nr 281

Komunikat nr 281 w sprawie ocen w procesach nadzoru akredytowanych laboratoriów badawczych i wzorcujących, w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
01 kwietnia 2019

Komunikat nr 280

Komunikat w sprawie rozszerzenia zakresu działalności akredytacyjnej o akredytację jednostek certyfikujących wyroby wg standardu GMP+ Feed Safety Assurance.
Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DA-07 "Polityka dotycząca akredytacji transgranicznej".
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    38