Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DACS-01 "Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania" (Projekt P3 wydania 7 z dnia 16.07.2019 r.).
Zapraszamy do obejrzenia filmu z konferencji nt. materiałów odniesienia RM’ 2019.
Komunikat nr 288 w sprawie nowelizacji dokumentu DA-09 "Polityka dotycząca zakresu działalności akredytacyjnej".
Zapraszamy do zapoznania się ze Sprawozdaniem z realizacji planu działania Polskiego Centrum Akredytacji za 2018 rok.
Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem rocznym przygotowanym przez międzynarodową organizację European co-operation for Accreditation (EA).
W gmachu Wydziału Chemii UW po raz pierwszy w Polsce odbyła się konferencja dotycząca zagadnień produkcji materiałów odniesienia (ang. RM) i ich szeroko rozumianego zastosowania w zapewnieniu spójności pomiarowej oraz ważności wyników badań i wzorcowań.
Międzynarodowa organizacja International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) opublikowała raport ILAC MRA za 2018 rok.
Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAB-18 "Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku" (projekt P1 wydania 2 z 17.06.2019 r.).
Najnowsza broszura na temat akredytacji jako wartości dodanej w łańcuchu dostaw już dostępna.
Artykuł Dyrektor PCA, p. Lucyny Olborskiej o praktycznych korzyściach z akredytacji dla przedsiębiorców.
31 maja 2019

Komunikat nr 287

Komunikat sprawie opublikowania znowelizowanych dokumentów IAF MD 5 i IAF MD 22.
9 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Akredytacji (#WAD2019), ustanowiony w celu promocji roli i znaczenia akredytacji jako narzędzia służącego zapewnieniu szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego.
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    38