Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

23 grudnia 2019

PCA INFO nr 20

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru "PCA INFO - wydarzenia, opinie, perspektywy".
Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAB-10 Akredytacja laboratoriów badawczych-dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne (Projekt P1 wydania 2 z dnia 13.12.2019 r.)
O międzynarodowych standardach i narzędziach, które pomagają tworzyć skuteczne systemy zarządzania bezpieczeństwem oraz higieną pracy, dyskutowali uczestnicy konferencji „BHP zgodnie z normą PN-ISO 45001:2018”.
29 listopada 2019

Komunikat nr 306 / DA-11

Komunikat nr 306 w sprawie akredytacji jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji w obszarze rozporządzenia (UE) nr 2019/945 (bezzałogowe systemy powietrzne) oraz rozporządzenia (UE) nr 2019/1009 (produkty nawozowe UE).
Polskie Centrum Akredytacji z uwagi na rozszerzenie działalności akredytacyjnej o obszar producentów materiałów odniesienia, planuje organizację nowego rodzaju szkolenia: „Kompetentny Producent Materiałów Odniesienia – wymagania normy ISO 17034”.
Andrzej Kolasa, zastępca dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji, uczestniczył 20 listopada w środę w otwarciu ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Jakość w chemii analitycznej 9".
25 listopada 2019

Komunikat nr 305

Komunikat z dnia 22.11.2019 r. w sprawie okresu przejściowego związanego z opublikowaniem wydania 6 standardu The Global Standard for Packaging Materials.
Redakcja czasopisma „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski" już po raz czwarty zorganizowała konferencję naukowo-szkoleniową pt. „Badania jakości wód i ścieków w praktyce”.
14 listopada 2019

EA-4/22 G:2018

Tłumaczenie dokumentu EA-4/22 G:2018 "Wytyczne EA dotyczące akredytacji analiz pozostałości pestycydów w żywności i paszach".
12 listopada 2019

IAF MD 11:2019

Tłumaczenie dokumentu IAF MD 11:2019 dotyczącego stosowania normy ISO/IEC 17021-1 w auditach zintegrowanych systemów zarządzania.
4 XI 2019 r. została podpisana przez Prezydenta Polski ustawa z dnia 16 X 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska. Celem ustawy jest poprawa jakości powietrza i ograniczenie tzw. niskiej emisji powstającej w wyniku spalania węgla w piecach.
Zapraszamy do lektury najnowszego wydania „Pulsu Biznesu”. W dzisiejszym numerze rozmowa z Lucyną Olborską, dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, o rosnącym zainteresowaniu akredytacjami i nowych obszarach działalności PCA.
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    40