Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Bezpieczeństwo i jakość żywności 04-10-2018

Zapraszamy do obejrzenia najnowszego nagrania na temat roli akredytacji w zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości żywności. Jest to już kolejny materiał filmowy Polskiego Centrum Akredytacji mający na celu promocję roli i znaczenia akredytacji, jako narzędzia służącego podnoszeniu bezpieczeństwa publicznego. Dotychczas zrealizowane zostały relacje newsowe, m.in. na temat badań wody na pływalniach, smogu, certyfikacji żywności ekologicznej, bezpieczeństwa zabawek, homologacji pojazdów oraz budownictwa i infrastruktury, w których główną rolę odgrywały jednostki oceniające zgodność akredytowane przez PCA.

Podstawą budowania zaufania publicznego do towarów lub usług jest poddawanie ich ocenie zgodności w akredytowanych jednostkach oceniających zgodność. Jednostki te przechodzą bowiem przez proces rygorystycznych ocen pod kątem spełnienia szeregu szczegółowych wymagań odnoszących się bezpośrednio do prowadzonej działalności badawczej czy certyfikacyjnej, ale również do systemu zarządzania, którego funkcjonowanie ma zapewnić ciągłe doskonalenie tych organizacji.

Każdego roku zwiększa się świadomość środowiska biznesu odnośnie roli akredytacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego, wspierania jakości i konkurencyjności przemysłu w Polsce i wzmacniania handlu międzynarodowego. Liczba obszarów gospodarki, w których wykorzystuje się akredytowane jednostki oceniające zgodność ciągle zwiększa się.

Jednym z czynników gwarantujących bezpieczną żywność na rynku są wysokie kompetencje laboratoriów, które wykonują badania pozostałości środków ochrony roślin w żywności. Wyniki uzyskiwane w akredytowanych laboratoriach są uznawane na całym świecie na podstawie szeregu międzynarodowych porozumień i oznacza to, że polski producent może sprzedawać swoje towary w całej Unii oraz poza Unią, bez potrzeby wykonywania dodatkowych badań na rynkach przeznaczenia – powiedziała w materiale Joanna Rutkowska, Asystent ds. Procesu w Dziale Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności z PCA.

Akredytacja PCA potwierdza kompetencje danego laboratorium i daje gwarancję, że badania i pobieranie próbek w obszarze akredytowanej działalności, odbywa się w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi normami, a uzyskane wyniki są miarodajne, czyli wiarygodne i przydatne do zamierzonego zastosowania.

Zobacz materiał wideo >>

 

Powrót