Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 378 09-06-2022

Komunikat nr 378 z dnia 09.06.2022 r. w sprawie nowelizacji dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji.

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że zostało opublikowane wydanie 13 dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie odnoszą się w szczególności do:

  • trybu postępowania w odniesieniu do reakcji CAB na sformułowane w wyniku ocen niezgodności i spostrzeżenia;
  • wprowadzenia do stosowania w działalności akredytacyjnej ocen zdalnych / hybrydowych jako stałego elementu procesów akredytacji i nadzoru, w tym ocen zdalnych realizowanych w nadzorze wyłącznie przez AW lub AT;
  • uwzględnienia funkcjonowania w działalności akredytacyjnej PCA systemu e-Akredytacja;
  • aktualizacji, tytułów dokumentów związanych oraz stosowanych nazw i terminów – harmonizacja na poziomie terminologii ISO/IEC 17000 oraz ISO/IEC 17011.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Niniejsze wydanie dokumentu DA-01 zastępuje wydanie 12 z dnia z 18.06.2021 r. i obowiązuje od dnia 09.08.2022 r.

Powrót