Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 379 04-08-2022

Komunikat nr 379 z dnia 3.08.2022 r. w sprawie nowelizacji programu akredytacji DAB-08 "Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary emisji gazów lub pyłów do powietrza ze źródeł stacjonarnych".

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że opublikowane zostało wydanie 3 dokumentu DAB-08 "Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary emisji gazów lub pyłów do powietrza ze źródeł stacjonarnych".

Najważniejsze zmiany wprowadzone w programie akredytacji DAB-08 wynikają z dostosowania jego treści do postanowień normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz zmiany mających zastosowanie przepisów prawa dotyczących obszaru pomiaru emisji gazów lub pyłów do powietrza ze źródeł stacjonarnych, a także z faktu wycofania ze stosowania specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 15675.

Istotne zmiany wprowadzone w programie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Niniejsze wydanie programu akredytacji DAB-08 zastępuje wydanie 2 z dnia 30.05.2016 r. i obowiązuje od dnia 3.10.2022 r.

 • Komunikat nr 379 z 2022-08-03
  Komunikat w sprawie nowelizacji programu akredytacji DAB-08 Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary emisji gazów lub pyłów do powietrza ze źródeł stacjonarnych.
 • DAB-08 wyd. 3 z 2022-08-03
  Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary emisji gazów lub pyłów do powietrza ze źródeł stacjonarnych
  Obowiązuje od 2022-10-03
Powrót