Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 403 26-06-2023

Komunikat nr 403 z dnia 26.06.2023 r. w sprawie nowelizacji polityki DA-11 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji.

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że opublikowane zostało wydanie 7 dokumentu DA-11 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji.

Główne zmiany wprowadzone w polityce DA-11 wynikają z konieczności wdrożenia rezolucji nr 2022 (10) 02 uchwalonej przez EA Technical Management Board (EA TMB).

Rezolucja TMB nr 2022 (10) 02 ogranicza czas utrzymania akredytacji udzielonej bez przeprowadzenia pełnej oceny działalności jednostki, w szczególności bez obserwacji i/lub oceny procesu oceny zgodności do 18 miesięcy od daty decyzji. Jeżeli w ciągu 18 miesięcy od udzielenia takiej akredytacji, jednostka oceniająca zgodność nie zapewni PCA możliwości przeprowadzenia obserwacji/oceny procesu akredytacja zostanie cofnięta, a jednostka ponownie o akredytację bez zgłoszenia procesu do oceny będzie mogła się ubiegać po upływie 2 lat.

Pozostałe zmiany wprowadzone w dokumencie związane są z doprecyzowaniem formuły współpracy z organami notyfikującymi, aktualizacją sposobu formułowania zakresów akredytacji oraz zmianami redakcyjnymi.

W przypadku akredytacji dotychczas udzielonych PCA będzie informować poszczególne jednostki o zakresach akredytacji, w których została udzielona tzw. akredytacja warunkowa i terminach w których powinna zostać przeprowadzona obserwacja. W przypadku akredytacji udzielonych przed dniem wejścia komunikatu okres na jaki będzie możliwe utrzymanie akredytacji warunkowej liczony będzie od dnia wejścia w życie nowego wydania 7 dokumentu DA-11 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Wydanie 7 dokumentu DA-11 zastępuje wydanie 6 z dnia 30.04.2021 r. i wchodzi w życie z dniem 26.08.2023 r.

Powrót