Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 405 27-07-2023

Komunikat nr 405 z dnia 27.07.2023 r. w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących wyroby w zakresie programu GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance (IFA) wydanie 6.

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że opublikowane zostało wydanie 6. programu certyfikacji GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance (IFA), które obowiązuje od dnia 1.01.2024 r.

W związku z powyższym akredytacja jednostek certyfikujących w obszarze ww. programu certyfikacji będzie kontynuowana w odniesieniu do wymagań normy akredytacyjnej PN-ENISO/IEC 17065 oraz specyficznych wymagań wydania 6. programu GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance (IFA), według zasad określonych w programie akredytacji DACW-01.

Od dnia opublikowania niniejszego komunikatu, PCA przyjmuje wnioski o akredytację/uaktualnienie zakresu akredytacji jednostek certyfikujących w odniesieniu do wymagań wydania 6. programu GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance (IFA).

Do wniosków o uaktualnienie zakresu akredytacji (formularz FA-01) należy załączyć:

  • udokumentowanie analizy zmian wprowadzonych w wydaniu 6. programu GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance (IFA) oraz dokumentację systemu zarządzania jaka uległa uaktualnieniu,
  • plan przejścia w udzielonych klientom certyfikacjach, z certyfikacji w odniesieniu do wymagań wydania 5.2. do certyfikacji w odniesieniu do wymagań wydania 6. programu GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance (IFA),
  • dowody szkoleń personelu w zakresie wydania 6. GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance (IFA).

Od dnia 1.01.2024 r. akredytowane jednostki certyfikujące w obszarze wydania 5.2. programu certyfikacji GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance (IFA), mogą oferować i prowadzić akredytowaną działalność po uzyskaniu uaktualnienia zakresów akredytacji z uwzględnieniem postanowień wydania 6. programu certyfikacji GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance (IFA), z wyłączeniem sytuacji wskazanej w Technical News for Certification Bodies – Issue 04/2022 pkt. 2.2.

  • Komunikat nr 405 z 2023-07-27
    Komunikat w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących wyroby w zakresie programu GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance (IFA) wydanie 6
Powrót