Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 409 07-09-2023

Komunikat nr 409 z dnia 7.09.2023 r. w sprawie opublikowania znowelizowanych dokumentów MD 1, MD 2, MD 4, MD 5, MD 6 MD 9, MD 11, MD 12, MD 22, MD 23, MD 24.

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że IAF opublikowało poniższe, znowelizowane wydania dokumentów obowiązkowych, mających zastosowanie w działalności akredytacyjnej jednostek certyfikujących systemy zarzadzania. Na stronie internetowej www.pca.gov.pl dostępne jest polskie tłumaczenie przedmiotowych dokumentów:

 • IAF MD 1:2023 Dokument obowiązkowy IAF dotyczący auditu i certyfikacji systemów zarządzania organizacji wielooddziałowych, wydanie 2, wersja 2;
 • IAF MD 2:2023 Dokument obowiązkowy IAF dotyczący przenoszenia akredytowanej certyfikacji systemów zarządzania, wydanie 2, wersja 2;
 • IAF MD 4:2023 Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych („ICT”) do celów prowadzenia auditów/ocen, wydanie 2, wersja 4;
 • IAF MD 5:2023 Ustalanie czasu auditu systemów zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, wydanie 4, wersja 3;
 • IAF MD 6:2023 Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania normy ISO14065:2013, wydanie 2, wersja 2;
 • IAF MD 9:2023 Stosowanie normy ISO/IEC 17021-1 w obszarze systemów zarządzania jakością wyrobów medycznych (ISO 13485), wydanie 4, wersja 2;
 • IAF MD 11:2023 Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania normy ISO/IEC17021-1 w auditach zintegrowanych systemów zarządzania, wydanie 1, wersja 4;
 • IAF MD 12:2023 Ocena akredytacyjna jednostek oceniających zgodność prowadzących działalność w wielu krajach, wydanie 2, wersja 2;
 • IAF MD 22:2023 Stosowanie normy ISO/IEC 17021-1 w certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (SZBHP), wydanie 2, wersja 2;
 • IAF MD 23:2023 Nadzór nad podmiotami działającymi w imieniu akredytowanych jednostek certyfikujących systemy zarządzania, wydanie 1, wersja 2;
 • IAF MD 24:2023 Wymagania dotyczące przejścia na ISO 50003:2021, wydanie 1,wersja 2.

Zmiany w powyższych dokumentach mają charakter formalny i wynikają ze zmiany szablonu strony nr 2, w szczególności zastąpienie nieaktualnych odniesień do procedury IAF PR 4 i odniesienie do polityki IAF PL 3 Policies and Procedures on the IAF MLA Structure and for Expansion of the Scope of the IAF MLA.

Akredytowane jednostki certyfikujące systemy zarządzania są zobowiązane do uwzględnienia w obszarze akredytowanej działalności postanowień aktualnych wydań ww. dokumentów IAF.

Powrót